Víra ČCSH

25.09.2011 14:32
Víra našich sborů   Vírou našich sborů rozumíme duchovní obsah, jímž naši věřící žijí, který vyznávají ve svých bohoslužebných shromážděních a jímž je určeno hlásání Božího slova z našich kazatelen.   Patříme k lidu Kristovu   Lid Kristův je lid Boží...

Kontakt

Náboženská obec Církve československé husitské v Kvasicích Husova 400, 768 21 Kvasice 573 358 026
ccshkvasice@seznam.cz